Samarbeta
med Jobbhjälpen

Jobbhjälpen startades på grund av en samhällsutmaning vi omöjligt kan lösa själva. Vill ni hjälpa till?

Målsättningen med Jobbhjälpen är att hjälpa så många som möjligt in i arbetslivet. Så även om det kanske låter lite konstigt; vi vill faktiskt bli av med våra bästa medarbetare. Genom samarbete kan ni både bli berikade med duktiga, nya medarbetare samtidigt som vi minskar segration och utanförskap i Nässjö. Såhär tänker vi

Anlita oss eller
hyr ett Jobbhjälpen-team


När ni är i behov av tillfällig förstärkning, låt oss hjälpa er att fylla luckorna. Vi gör gärna det ni helst slipper själva. Vi är flexibla och kan ställa upp med kort varsel. Samtidigt skapar ni arbete för dem som annars stått utanför svensk arbetsmarknad.

Vårt upplägg är att vi alltid arbetar i team, där minst en person talar fullgod svenska. Dels för att försäkra oss om att vi gör ett bra jobb i enlighet med era instruktioner. Och dels för att det är på detta sätt som vi utvecklar våra medarbetares språkkunskaper. Det innebär för er att ni initialt alltid hyr in minst två personer som arbetar tillsammans.

Är ni nöjda med vårt jobb kan samarbetet utvecklas vidare...

Hyr en Jobbhjälpare


När vi anställer människor får de oftast sina allra första arbetslivserfarenheter i Sverige hos oss. Först när vi har arbetat tillsammans under minst 3 månader, och vi är trygga med personens kompetens, språkförståelse och arbetsinsats, kan längre tids uthyrning till andra företag bli aktuellt.

Fördelen för er är att ni får en medarbetar som vi av egen erfarenhet vet kommer göra ett mycket bra jobb. Och kanske har ni redan lärt känna personen i fråga genom att vi tidigare utfört uppdrag hos er.

Uthyrningen kan vara tillfällig eller med ambitionen att eventuellt leda fram till en anställning hos er. Båda fallen är värdefullt ur vårt perspektiv.

I detta steg är våra uthyrda ofta fortfarande i behov av att träna språket. Det är därför viktigt för oss att de arbetar tillsammans med kollegor där arbetsspråket är svenska. Vi har också ett önskemål om att personen får möjlighet att fortsätta delta i vår interna utveckling och handledning på fredagseftermiddagarna. Så länge vi står som arbetsgivare är den personliga utvecklingen hos individen vårt ansvar och prioritering.

Anställ en Jobbhjälpare


Skulle det i förlängningen visa sig att både ni och vår uthyrda medarbetare önskar att uthyrningen övergår i en anställning hos er, är ingen gladare än vi. Då kommer vi med tårta och firar tillsammans.

Vi hoppas ni ska göra samma upptäkt som vi. Vill man hitta duktiga medarbetare, gör man klokt i att titta där urvalet är störst och där uppenbarligen inte så många andra (ännu) letar. Vår erfarenhet är att det bland nyanlända i Nässjö finns en guldgruva av motiverad och ambitiös arbetskraft, som vi ännu inte gett chansen. Dessutom är det ofta ekonomiskt fördelaktigt för er som företag att anställa ur denna grupp.

Välkommen att
kontakta oss