Därför finns
Jobbhjälpen

Vår historia


Jobbhjälpen föddes ur en frustration över att så många vill och kan arbeta, men inte får chansen. I Nässjö är arbetslösheten nästan 9 gånger högre om du är född utomlands än annars. Det är varken bra för individen eller något vi har råd med som samhälle. Ofta är det språket som är den avgörande orsaken till att det är svårt att få en anställning.

Överbrygga klyftan
Vi tänkte att det måste finnas en mängd arbetsuppgifter som skulle gå alldeles utmärkt att utföra ändå, om man arbetade tillsammans i team där minst en person - den som arbetsledare och står för kundkontakten - talar god svenska. Genom att arbeta tillsammans skulle dessa personer, som annars varit arbetslösa, få ett riktigt jobb och riktig lön, samtidigt som de på ett naturligt sätt lär sig språket.

Vad gör vi
Så vi startade ett bolag som anställer nyanlända och arbetar tillsammans i team. Vi är verksamma inom branscher som passar det upplägget, i dagsläget främst inom bygg, städ och trädgård. Målsättningen är att våra anställda inom 0-3 år ska gå från att stå utanför till att vara attraktiva på svensk arbetsmarknad. För att kunna hjälpa fler, hyr vi gärna ut de medarbetare vi hunnit bli trygga med till andra företag, i syfte att det i förlängningen ska leda till anställningar hos dem.

Jobbhjälpen startade sommaren 2018 och är baserat i Nässjö. Vi har idag 8 anställda.


Är Jobbhjälpen annorlunda än andra bolag?
Både ja och nej. Vi är organiserade som ett vanligt aktiebolag. Men som ett socialt arbetsintegrerande företag finns det några saker som utmärker oss:

Vårt övergripande mål är att hjälpa så många som möjligt att gå från att stå utanför till att bli attraktiva på svensk arbetsmarknad.

Vi har därmed inget vinstuttag ur bolaget. All eventuell vinst återinvesteras i den egna eller liknande verksamhet.

Vi utformar vår verksamhet med tydlig delaktighet från våra medarbetare. Jobbhjälpen finns till för våra anställda och inte tvärt om.

Genom att anlita Jobbhjälpen bidrar du till integration och skapar arbete för människor som annars stått utanför svensk arbetsmarknad.


Genom att anlita Jobbhjälpen bidrar du till integration och skapar arbete för människor som annars stått utanför svensk arbetsmarknad.


Välkommen att
kontakta oss